Valle d’Aosta

“Il mondo insieme” – I viaggi: Valle d’Aosta. Il Mondo Insieme del 5 aprile 2015.