Versi da “La sera fiesolana” di Gabriele D’Annunzio