Europee, Europa variegata. Ecco l’esito del voto nei Paesi europei