107 anni fa nasceva Oscar Schindler

107 anni fa nasceva Oscar Schindler – Imprenditore tedesco, salvò circa 1.100 ebrei dallo sterminio durante la seconda guerra mondiale.